Integritetspolicy

Om

Denna sekretesspolicy ger en förklaring av Immediate Granimator:s metoder och åtgärder i förhållande till besökarnas personuppgifter. Detta inkluderar en utredning om hur vi samlar in, bearbetar, lagrar, skyddar och delar användardata. Dessutom förklarar vi genom hela detta dokument våra användares rättigheter när det gäller insamling och användning av deras personuppgifter.

Innan du läser den här sekretesspolicyn vidare bör du bekanta dig med de relevanta termerna och definitionerna nedan.

Definitioner

Hur vi samlar in personuppgifter

För att kunna presentera en optimerad användarupplevelse och tillhandahålla tjänster av hög standard för användarna måste Immediate Granimator samla in personuppgifter från besökare på webbplatsen. Nedan har vi listat de tre huvudsakliga sätten på vilka vi samlar in dessa uppgifter:

Andra personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, uppgifter om användarnas beteende och egenskaper, kan också samlas in av Immediate Granimator genom cookies och andra verktyg på vår webbplats. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera väl och kommer inte att användas för att identifiera användare individuellt.

Hur vi lagligen behandlar personuppgifter

Vi begränsar vår behandling av personuppgifter till vad som är nödvändigt för att utföra och förbättra våra tjänster. Immediate Granimator följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar när vi samlar in och behandlar personuppgifter för att säkerställa att vi inte kränker våra användares rättigheter.

Immediate Granimator samlar in och behandlar Personuppgifter på följande grunder:

Immediate Granimator är inte databehandlare och användardata lagras inte på dess servrar. Efter att ha skapat ett konto lämnas användarnas personuppgifter till den mäklare som de har tilldelats. Denna mäklare är sedan ansvarig för behandlingen av alla uppgifter. Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta den mäklare som du har tilldelats.

Användning av personuppgifter

Immediate Granimator samlar in och behandlar data för att förbättra tjänster och tillhandahålla en effektiv användarupplevelse. Vi använder dessa Personuppgifter på följande sätt:

Användning av cookies

Immediate Granimator använder cookies för att förstå våra användares beteende, åtgärda problem på webbplatsen och förbättra våra tjänster. Genom att undersöka hur våra användare interagerar med varje del av Immediate Granimator:s webbplats kan vi lära oss att optimera alla andra områden för att öka engagemanget och ge en bättre användarupplevelse. Om det dessutom uppstår tekniska problem kan vi bli uppmärksammade på dem genom cookies, vilket gör att vi snabbt kan åtgärda dem och förhindra långvariga störningar i våra tjänster.

Här är de tre huvudsakliga varianterna av cookies som du kommer att stöta på när du använder Immediate Granimator:

Viktiga kakor

Viktiga cookies är avgörande för att webbplatsen Immediate Granimator och dess tjänster ska fungera korrekt. Om dessa cookies inte är aktiverade kommer användarna att få en begränsad upplevelse, och många funktioner som vi tillhandahåller kommer inte att fungera som avsett.

Cookies från Google Analytics

Google Analytics-cookies hjälper oss att förstå hur användarna beter sig på Immediate Granimator-webbplatsen och vilka delar som används mest. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi optimera vår webbplats och ge kunder och besökare en bättre användarupplevelse.

Cookies från tredje part

Cookies från tredje part distribueras av webbplatser från tredje part som vi kan länka till, t.ex. mäklare som vi samarbetar med.

Hur vi lagrar insamlade uppgifter

Immediate Granimator lagrar inga insamlade personuppgifter på våra servrar och vi begränsar vår insamling av användardata till vad som är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster.

Efter att ha skapat ett konto på Immediate Granimator kommer användarna att hänvisas till en samarbetspartner som är en tredjepartsmäklare. Med användarnas samtycke kommer vi att skicka alla personuppgifter till den mäklare som de tilldelas. Mäklaren är sedan ansvarig för att lagra, behandla, skydda och radera Personuppgifter.

Immediate Granimator ser till att samarbeta med mäklare som följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar. Det är dock användarnas ansvar att bekanta sig med sekretesspolicyn för den mäklare som de har tilldelats för att förstå hur deras personuppgifter samlas in, behandlas och lagras.

Hur personuppgifter skyddas

Immediate Granimator är mycket noga med att skydda de personuppgifter som samlas in från besökare. Vi kommer endast att dela dina uppgifter med obehöriga parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Under dessa omständigheter kommer vi att meddela dig i förväg och begära ditt informerade samtycke.

All Immediate Granimator-personal omfattas av strikta sekretessregler och är skyldiga att hålla alla personuppgifter privata. Vi ser till att endast den personal som minst krävs har tillgång till dina uppgifter.

Vi kan i sällsynta fall behöva lämna ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. på grund av en begäran från en statlig enhet. Detta är möjligt under vissa omständigheter, t.ex. om en användare är inblandad i en brottsutredning och myndigheterna kräver tillgång till information om deras handlingar på vår webbplats.

Vi kan också bli kontaktade av en tredje part och bli ombedda att tillhandahålla viss information. Vi kommer att undersöka alla förfrågningar noggrant för att avgöra om tredje part har laglig rätt till de begärda uppgifterna. I vissa fall kan avsändarens begäran väga tyngre än användarens rätt till integritet.

Utlämnande av dina personuppgifter

Immediate Granimator kommer inte att lämna ut användaruppgifter till tredje part utan användarens samtycke. Användarna måste dock vara medvetna om att deras personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträdet och bör bekanta sig med den relevanta integritetspolicyn som finns på personuppgiftsbiträdets plattform. Immediate Granimator, den personuppgiftsansvarige, kan arbeta med flera personuppgiftsbiträden. Alla uppgifter som Immediate Granimator avslöjar sker i enlighet med alla tillämpliga lagar om integritet.

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

I enlighet med GDPR och andra tillämpliga integritetsrelaterade lagar har du som användare rätt att: