Polityka prywatności

Około

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie metod i działań Immediate Granimator w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających serwis. Obejmuje to wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy, chronimy i udostępniamy dane użytkowników. Ponadto, w niniejszym dokumencie wyjaśniamy prawa naszych użytkowników dotyczące gromadzenia i wykorzystywania ich Danych Osobowych.

Przed dalszą lekturą niniejszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi terminami i definicjami podanymi poniżej.

Definicje

Jak zbieramy dane osobowe

Aby zapewnić zoptymalizowane doświadczenie użytkownika i świadczyć wysokiej jakości usługi dla użytkowników, Immediate Granimator musi gromadzić dane osobowe od osób odwiedzających witrynę. Poniżej wymieniliśmy trzy podstawowe sposoby gromadzenia tych danych:

Inne Dane Osobowe, w tym między innymi dane związane z zachowaniem i charakterystyką użytkowników, mogą być również gromadzone przez Immediate Granimator za pośrednictwem plików cookies i innych narzędzi na naszej stronie internetowej. Dane te są niezbędne do skutecznego funkcjonowania naszej strony internetowej i nie będą wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkowników.

Jak zgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe

Ograniczamy przetwarzanie Danych Osobowych tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji i udoskonalania naszych usług. Immediate Granimator przestrzega GDPR i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych, aby zapewnić, że nie naruszamy praw naszych użytkowników.

Immediate Granimator zgodnie z prawem gromadzi i przetwarza Dane Osobowe na następujących podstawach:

Immediate Granimator nie jest Procesorem Danych, a dane użytkowników nie są przechowywane na jego serwerach. Po utworzeniu konta, dane osobowe użytkowników są przekazywane brokerowi, do którego zostały przypisane. Broker ten jest następnie odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych użytkownika, należy skontaktować się z brokerem, któremu użytkownik został przydzielony.

Wykorzystanie danych osobowych

Immediate Granimator gromadzi i przetwarza dane w celu ulepszenia usług i zapewnienia efektywnego doświadczenia użytkownika. Wykorzystujemy te dane osobowe w następujący sposób:

Wykorzystanie plików cookie

Immediate Granimator używa plików cookie, aby zrozumieć zachowanie naszych użytkowników, naprawić problemy na stronie i dalej ulepszać nasze usługi. Badając sposób interakcji naszych użytkowników z każdą sekcją serwisu Immediate Granimator, możemy nauczyć się optymalizować wszystkie inne obszary, aby zwiększyć zaangażowanie i zapewnić lepsze doświadczenia użytkowników. Ponadto, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne, możemy zostać o nich poinformowani za pomocą plików cookie, co pozwoli nam szybko wprowadzić poprawki i zapobiec dłuższym przerwom w działaniu naszych usług.

Oto trzy główne odmiany plików cookie, które można napotkać podczas korzystania z Immediate Granimator:

Niezbędne ciasteczka

Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strony Immediate Granimator i jej usług. Bez włączenia tych plików cookie użytkownicy będą mieli ograniczone doświadczenie, a wiele funkcji, które zapewniamy, nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Pliki cookie Google Analytics

Pliki cookie Google Analytics pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy zachowują się na stronie Immediate Granimator i z którymi sekcjami wchodzą w największą interakcję. Korzystając z tych danych, możemy zoptymalizować naszą stronę i zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika dla klientów i odwiedzających.

Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich są dystrybuowane przez strony internetowe stron trzecich, do których możemy zamieszczać linki, takie jak brokerzy, z którymi współpracujemy.

Jak przechowujemy zebrane dane

Immediate Granimator nie przechowuje żadnych zebranych Danych Osobowych na swoich serwerach, a zbieranie danych o użytkownikach ograniczamy tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji naszych usług.

Po założeniu konta w serwisie Immediate Granimator użytkownicy zostaną skierowani do współpracującego z nami brokera zewnętrznego. Za zgodą użytkowników, prześlemy wszelkie Dane Osobowe do brokera, do którego zostaną przypisani. Broker jest wówczas odpowiedzialny za przechowywanie, przetwarzanie, ochronę i usuwanie danych osobowych.

Immediate Granimator zapewnia, że współpracuje z brokerami, którzy przestrzegają GDPR i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Jednak to użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z polityką prywatności brokera, do którego zostali przydzieleni, aby zrozumieć, w jaki sposób ich Dane Osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

Jak chronione są dane osobowe

Immediate Granimator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które zbiera od odwiedzających. Udostępnimy Twoje dane nieupoważnionym podmiotom tylko wtedy, gdy będzie to wymagane prawem. W takich okolicznościach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem i poprosimy o Twoją świadomą zgodę.

Wszyscy pracownicy Immediate Granimator są objęci ścisłymi zasadami poufności i są zobowiązani do zachowania wszelkich danych osobowych w tajemnicy. Zapewniamy, że tylko minimalna wymagana liczba pracowników będzie miała dostęp do Twoich danych.

W rzadkich przypadkach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, np. na żądanie podmiotu rządowego. Jest to możliwe w pewnych okolicznościach, np. gdy użytkownik jest zaangażowany w dochodzenie karne i władze wymagają dostępu do informacji dotyczących jego działań na naszej stronie internetowej.

Może się z nami również skontaktować osoba trzecia i poprosić o dostarczenie określonych informacji. Dokładnie zbadamy wszelkie żądania, aby ustalić, czy strona trzecia ma prawo do danych, których żąda. W niektórych przypadkach żądanie nadawcy może przeważyć nad prawem użytkownika do prywatności.

Ujawnienie danych osobowych

Immediate Granimator nie ujawni żadnych danych użytkownika żadnym osobom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownicy muszą jednak mieć świadomość, że ich Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego Dane i powinni zapoznać się z odpowiednią Polityką Prywatności znajdującą się na platformie Przetwarzającego Dane. Immediate Granimator, Administrator Danych, może współpracować z wieloma Przetwarzającymi Dane. Wszystkie dane, które Immediate Granimator ujawnia są robione zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

Zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, użytkownik ma prawo do