Personvernerklæring

Om

Denne personvernerklæringen gir en forklaring på metoder og handlinger i forhold til de besøkendes personopplysninger. Dette inkluderer utarbeidelse av hvordan vi samler inn, behandler, lagrer, beskytter og deler brukerdata. Videre forklarer vi gjennom dette dokumentet våre brukeres rettigheter når det gjelder innsamling og bruk av deres personopplysninger.

Før du leser denne personvernerklæringen videre, må du gjøre deg kjent med de relevante vilkårene og definisjonene nedenfor.

Definisjoner

Hvordan vi samler inn personopplysninger

For å presentere en optimalisert brukeropplevelse og levere tjenester av høy standard for brukere, må Immediate Granimator samle inn personopplysninger fra besøkende til nettstedet. Nedenfor har vi oppført de tre hovedmåtene vi samler inn disse dataene på:

Andre Personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, data knyttet til oppførsel og egenskaper til brukere, kan også samles inn av 12233 gjennom informasjonskapsler og andre verktøy på nettstedet vårt. Disse dataene er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere på en vellykket måte, og vil ikke bli brukt til å identifisere brukere individuelt.

Hvordan behandler vi personopplysninger

Vi begrenser vår behandling av personopplysninger til bare det som er nødvendig for utførelsen og forbedringen av våre tjenester. Immediate Granimator overholder GDPR og andre gjeldende personvernlover når vi samler inn og behandler personopplysninger for å sikre at vi ikke krenker rettighetene til våre brukere.

Immediate Granimator lovlig samler inn og behandler personopplysninger av følgende grunner:

Immediate Granimator er ikke dataprosessoren, og brukerdata lagres ikke på serverne. Etter opprettelse av en konto, blir brukernes personopplysninger gitt til megleren de har blitt tildelt. Denne megleren er da ansvarlig for å behandle alle data. Hvis du har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine, kan du kontakte megleren du har fått tildelt.

Bruk av personlige data

Immediate Granimator samler inn og behandler data for å forbedre tjenestene og gi en effektiv brukeropplevelse. Vi bruker disse personopplysningene på følgende måter:

Bruk av informasjonskapsler

Immediate Granimator bruker informasjonskapsler for å forstå våre brukeres atferd, fikse problemer på hele nettstedet, og ytterligere forbedre våre tjenester. Ved å undersøke hvordan våre brukere samhandler med hver del av Immediate Granimator-nettstedet, kan vi lære å optimalisere alle andre områder for å øke engasjementet og gi en forbedret brukeropplevelse. Videre, hvis det er tekniske problemer, kan vi bli gjort oppmerksom på dem gjennom informasjonskapsler, slik at vi raskt kan gjøre rettelser og hindre langvarig forstyrrelse av våre tjenester.

Her er de tre hovedvariasjonene av informasjonskapsler som du vil støte på når du bruker Immediate Granimator:

Viktige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er avgjørende for at nettstedet Immediate Granimator og dets tjenester skal fungere riktig. Uten disse informasjonskapslene vil brukerne ha en begrenset opplevelse, og mange funksjoner vi tilbyr vil ikke fungere som planlagt.

Google Analytics-informasjonskapsler

Google Analytics-informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan brukerne oppfører seg på Immediate Granimator-nettstedet og hvilke deler som samhandler med de fleste. Ved hjelp av disse dataene kan vi optimalisere nettstedet vårt og gi en bedre brukeropplevelse for kunder og besøkende.

Tredjeparts informasjonskapsler

Tredjeparts informasjonskapsler distribueres av tredjeparts nettsteder som vi kan lenke til, for eksempel meglere vi er partner med.

Hvordan vi lagrer innsamlede data

Immediate Granimator lagrer ikke noen innsamlede personopplysninger på våre servere, og vi begrenser vår brukerdatainnsamling til bare det som er nødvendig for å oppfylle våre tjenester.

Etter å ha opprettet en konto på Immediate Granimator, vil brukere bli henvist til en partner tredjepartsmegler. Med brukerens samtykke vil vi sende alle personopplysninger til megleren de er tildelt. Megleren er da ansvarlig for lagring, behandling, beskyttelse og sletting av personopplysninger.

Immediate Granimator sikrer å samarbeide med meglere som overholder GDPR og andre gjeldende personvernlover. Det er imidlertid brukerens ansvar å gjøre seg kjent med personvernreglene til megleren de er tildelt for å forstå hvordan deres personopplysninger samles inn, behandles og lagres.

Hvordan personopplysninger beskyttes

Immediate Granimator tar stor forsiktighet for å beskytte personopplysningene som det samler inn fra besøkende. Vi vil bare dele dine data med uautoriserte parter hvis det er juridisk påkrevd. Under disse omstendighetene vil vi varsle deg på forhånd og be om ditt informerte samtykke.

Alle Immediate Granimator ansatte er underlagt strenge konfidensialitetsregler og er forpliktet til å holde alle personopplysninger privat. Vi sørger for at kun de ansatte som minst kreves, får tilgang til dataene dine.

Vi kan, sjelden, bli pålagt å utlevere personopplysninger for å adlyde juridiske forpliktelser, for eksempel på grunn av en forespørsel fra en statlig enhet. Dette er mulig under visse omstendigheter, for eksempel hvis en bruker er involvert i en kriminell etterforskning og myndighetene krever tilgang til informasjon om sine handlinger på vår nettside.

Vi kan også bli kontaktet av en tredjepart og be om å gi visse opplysninger. Vi vil grundig undersøke eventuelle forespørsler for å avgjøre om tredjeparten har juridisk rett til dataene de ber om. I noen tilfeller kan anmodningen fra avsenderen veie tyngre enn brukerens personvern.

Utlevering av dine personlige data

Immediate Granimator vil ikke videreformidle brukerdata til tredjeparter uten brukerens samtykke. Brukere må imidlertid være klar over at deres personopplysninger vil bli behandlet av databehandleren og bør gjøre seg kjent med den relevante personvernerklæringen som finnes på databehandlerens plattform. Immediate Granimator, datakontrolleren, kan arbeide med flere dataprosessorer. Alle data som Immediate Granimator avslører er gjort i samsvar med alle gjeldende personvernlover.

Dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger

I henhold til GDPR og andre gjeldende personvernrelaterte lover har du, brukeren, rett til å: