Zásady ochrany osobních údajů

O programu

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení metod a kroků organizace Immediate Granimator ve vztahu k osobním údajům jejích návštěvníků. To zahrnuje zpracování způsobu shromažďování, zpracování, ukládání, ochrany a sdílení uživatelských dat. Dále v tomto dokumentu vysvětlujeme práva našich uživatelů týkající se shromažďování a používání jejich osobních údajů.

Než si přečtete tyto Zásady ochrany osobních údajů dále, seznamte se s níže uvedenými příslušnými termíny a definicemi.

Definice

Jak shromažďujeme osobní údaje

Pro optimalizaci uživatelského prostředí a poskytování služeb vysokého standardu pro uživatele musí Immediate Granimator shromažďovat osobní údaje od návštěvníků webových stránek. Níže uvádíme tři hlavní způsoby, jakými tyto údaje shromažďujeme:

Další osobní údaje, včetně údajů týkajících se chování a charakteristik uživatelů, mohou být rovněž shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a dalších nástrojů na našich webových stránkách do roku Immediate Granimator. Tyto údaje jsou nezbytné pro úspěšné fungování našich webových stránek a nebudou použity k individuální identifikaci uživatelů.

Jak Osobní Údaje Právně Zpracováváme

Zpracování osobních údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytné pro výkon a zdokonalení našich služeb. Immediate Granimator dodržuje GDPR a další platné zákony o ochraně osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů, abychom zajistili, že neporušíme práva našich uživatelů.

Immediate Granimator legálně shromažďuje a zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

Immediate Granimator není datový procesor a uživatelská data nejsou uložena na jeho serverech. Po vytvoření účtu jsou osobní údaje uživatelů poskytnuty makléři, kterému byly přiřazeny. Tento makléř je pak zodpovědný za zpracování všech dat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich údajů, obraťte se na zprostředkovatele, kterému jste přidělili.

Použití osobních údajů

Immediate Granimator shromažďuje a zpracovává data za účelem zlepšení služeb a poskytování efektivních uživatelských zkušeností. Osobní údaje využíváme následujícími způsoby:

Využití souborů cookie

Immediate Granimator využívá cookies k pochopení chování našich uživatelů, k nápravě problémů na webových stránkách a k dalšímu zlepšování našich služeb. Zkoumáním toho, jak naši uživatelé spolupracují s jednotlivými částmi webu Immediate Granimator, se můžeme naučit optimalizovat všechny ostatní oblasti, zvýšit zapojení a poskytnout rozšířené uživatelské prostředí. Navíc, pokud se vyskytnou nějaké technické problémy, můžeme si je uvědomit prostřednictvím cookies, což nám umožní rychle provést opravy a zabránit dlouhodobému přerušení našich služeb.

Zde jsou tři hlavní varianty cookies, se kterými se setkáte při použití Immediate Granimator:

Základní soubory cookie

Základní soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky Immediate Granimator a jejích služeb. Bez těchto souborů cookie budou mít uživatelé omezené možnosti a mnoho funkcí, které poskytujeme, nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

Soubory cookie služby Google Analytics

Soubory cookie služby Google Analytics nám pomáhají pochopit, jak se uživatelé chovají na webových stránkách Immediate Granimator a které oddíly jsou nejvíce propojeny. Pomocí těchto údajů můžeme optimalizovat naše stránky a poskytnout zákazníkům a návštěvníkům lepší uživatelské prostředí.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran jsou distribuovány webovými stránkami třetích stran, na které můžeme odkazovat, jako jsou například zprostředkovatelé, se kterými jsme partnerem.

Jak ukládáme shromážděná data

Immediate Granimator neuchovává žádné shromážděné osobní údaje na našich serverech a naše shromažďování uživatelských údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytné pro plnění našich služeb.

Po vytvoření účtu na čísle Immediate Granimator budou uživatelé odkázáni na zprostředkovatele třetí strany. Se souhlasem uživatelů zašleme jakékoliv osobní údaje zprostředkovateli, kterému jsou přiděleny. Zprostředkovatel je pak odpovědný za ukládání, zpracování, ochranu a mazání osobních údajů.

Immediate Granimator zajišťuje partnerskou spolupráci s makléři, kteří dodržují GDPR a další platné zákony o ochraně soukromí. Je však na uživatelích, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele, kterému byli přiděleni, a pochopili, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a ukládány.

Ochrana osobních údajů

Immediate Granimator dbá na ochranu osobních údajů, které shromažďuje od návštěvníků. Vaše údaje budeme sdílet pouze s neoprávněnými stranami, pokud to bude právně vyžadováno. Za těchto okolností vás předem upozorníme a požádáme o váš informovaný souhlas.

Všech Immediate Granimator zaměstnanců podléhá přísným pravidlům důvěrnosti a je povinno zachovat všechny osobní údaje v soukromí. Zajistíme, aby k vašim údajům měli přístup pouze minimální požadovaní zaměstnanci.

Zřídka můžeme být požádáni o zpřístupnění osobních údajů, abychom dodrželi právní povinnosti, například z důvodu žádosti od vládního subjektu. To je možné za určitých okolností, například pokud je uživatel zapojen do vyšetřování trestného činu a orgány požadují přístup k informacím týkajícím se jejich činnosti na našich webových stránkách.

Můžeme být také kontaktováni třetí stranou a požádat o poskytnutí určitých informací. Budeme důkladně prošetřit všechny žádosti o určení, zda má třetí strana zákonné právo na údaje, které požaduje. V některých případech může požadavek odesílatele převážit nad právem uživatele na soukromí.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Immediate Granimator nezpřístupní žádné údaje o uživateli žádné třetí straně bez souhlasu uživatele. Uživatelé si však musí být vědomi toho, že jejich osobní údaje budou zpracovávány zpracovatelem údajů, a měli by se seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které se nacházejí na platformě zpracovatele údajů. Immediate Granimator, Data Controller, může pracovat s více datovými procesory. Veškeré údaje, které Immediate Granimator zveřejňuje, jsou poskytovány v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Vaše Práva Týkající Se Osobních Údajů

V souladu s GDPR a dalšími příslušnými zákony týkajícími se ochrany soukromí máte vy, uživatel, právo: