Privacybeleid

Informatie

Dit Privacybeleid geeft uitleg over de methoden en acties van Immediate Granimator met betrekking tot de Persoonsgegevens van haar bezoekers. Dit omvat meer informatie over de manier waarop we gebruikersgegevens verzamelen, verwerken, opslaan, beschermen en delen. Verder leggen we in dit document de rechten van onze gebruikers uit met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens.

Voordat u dit Privacybeleid verder leest, moet u eerst kennismaken met de relevante termen en definities die hieronder worden gegeven.

Definities

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Om een geoptimaliseerde gebruikerservaring te presenteren en hoogwaardige diensten voor gebruikers te bieden, moet Immediate Granimator Persoonsgegevens van bezoekers van de website verzamelen. Hieronder hebben we de drie belangrijkste manieren opgesomd waarop we deze gegevens verzamelen:

Andere Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot het gedrag en de kenmerken van gebruikers, kunnen ook worden verzameld door Immediate Granimator via cookies en andere tools op onze website. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en worden niet gebruikt om gebruikers individueel te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens legaal verwerken

Wij beperken onze verwerking van Persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering en verfijning van onze diensten. Immediate Granimator houdt zich aan de AVG en andere toepasselijke privacywetten bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat we geen inbreuk maken op de rechten van onze gebruikers.

Immediate Granimator verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens op de volgende gronden:

Immediate Granimator is niet de gegevensverwerker en gebruikersgegevens worden niet op de servers opgeslagen. Na het aanmaken van een account worden de Persoonsgegevens van gebruikers verstrekt aan de makelaar waaraan ze zijn toegewezen. Deze makelaar is dan verantwoordelijk voor het verwerken van alle gegevens. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met de makelaar die u toegewezen heeft gekregen.

Gebruik van persoonsgegevens

Immediate Granimator verzamelt en verwerkt gegevens om services te verbeteren en een effectieve gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken deze Persoonsgegevens op de volgende manieren:

Gebruik van cookies

Immediate Granimator gebruikt cookies om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen, problemen op de hele website op te lossen en onze diensten verder te verbeteren. Door te onderzoeken hoe onze gebruikers omgaan met elk gedeelte van de Immediate Granimator-site, kunnen we leren om alle andere gebieden te optimaliseren om de betrokkenheid te vergroten en een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Als er technische problemen zijn, kunnen we hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van cookies, zodat we snel oplossingen kunnen vinden en langdurige onderbreking van onze diensten kunnen voorkomen.

Hier zijn de drie belangrijkste variaties van cookies die u zult tegenkomen bij het gebruik van Immediate Granimator:

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn van cruciaal belang voor de goede werking van de Immediate Granimator website en haar diensten. Als deze cookies niet zijn ingeschakeld, zullen gebruikers een beperkte ervaring hebben en zullen veel functies die we aanbieden niet werken zoals bedoeld.

Google Analytics-cookies

Google Analytics-cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers zich gedragen op de Immediate Granimator-website en welke secties het meest met elkaar te maken hebben. Met behulp van deze gegevens kunnen we onze site optimaliseren en een betere gebruikerservaring bieden voor klanten en bezoekers.

Cookies van derden

Cookies van derden worden gedistribueerd door websites van derden waar we mogelijk naar linken, zoals makelaars waarmee we een partnerschap hebben.

Hoe we verzamelde gegevens opslaan

Immediate Granimator slaat geen verzamelde Persoonsgegevens op onze servers op, en we beperken onze verzameling van gebruikersgegevens tot wat nodig is om onze diensten te vervullen.

Na het aanmaken van een account op Immediate Granimator, zullen gebruikers worden doorverwezen naar een derde partij makelaar. Met toestemming van de gebruikers sturen wij alle Persoonsgegevens naar de makelaar aan wie ze zijn toegewezen. De makelaar is dan verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken, beschermen en verwijderen van Persoonsgegevens.

Immediate Granimator zorgt ervoor om samen te werken met makelaars die zich houden aan de AVG en andere toepasselijke privacywetten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zich vertrouwd te maken met het privacybeleid van de makelaar die hun is toegewezen om te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Hoe persoonlijke gegevens worden beschermd

Immediate Granimator zorgt voor de bescherming van de Persoonsgegevens die het van bezoekers verzamelt. Wij delen uw gegevens alleen met onbevoegde partijen als dit wettelijk verplicht is. In deze omstandigheden zullen we u van tevoren op de hoogte stellen en uw geïnformeerde toestemming vragen.

Alle Immediate Granimator-medewerkers zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsregels en zijn verplicht om alle Persoonsgegevens privé te houden. Wij zorgen ervoor dat alleen de minimaal vereiste medewerkers toegang hebben tot uw gegevens.

We kunnen in zeldzame gevallen verplicht worden om Persoonsgegevens openbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals als gevolg van een verzoek van een overheidsinstantie. Dit is mogelijk in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een gebruiker betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek en autoriteiten toegang tot informatie over hun acties op onze website nodig hebben.

We kunnen ook worden gecontacteerd door een derde partij en verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken. We zullen alle verzoeken grondig onderzoeken om te bepalen of de derde het wettelijke recht heeft op de gegevens die hij opvraagt. In sommige gevallen kan het verzoek van de afzender zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op privacy.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Immediate Granimator zal geen gebruikersgegevens bekendmaken aan derden zonder toestemming van de gebruiker. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat hun Persoonsgegevens door de Gegevensverwerker worden verwerkt en moeten zich vertrouwd maken met het relevante Privacybeleid dat op het platform van de Gegevensverwerker is gevonden. Immediate Granimator, de gegevensbeheerder, kan werken met meerdere gegevensverwerkers. Alle gegevens die Immediate Granimator openbaar maakt, worden gedaan in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Volgens de AVG en andere toepasselijke privacygerelateerde wetten hebt u als gebruiker het recht om: